Noticias

 

Ondarroako Arrigorri hondartzaren gainean dagoen eraikina (hostala gehi jantokia).

EPEA: 10 urte. Luzatu egin ahal izango da 5 urtez.

Lizitazioaren gutxienezko kanona: 158.400,00 €
1. urtea eta 2. Urtea: eskaintzaren %6.82 ordainduko da.
3. urtea: eskaintzaren %8.35 ordainduko da.
4. urtea: eskaintzaren %9.85 ordainduko da.
5. urtetik-10.urtera arte: eskaintzaren %11.36 ordainduko da.
6. urtetik aurrera portzentaje horiek aldatuko dira 5. klausulan ezarritako KPIren eguneraketa dela eta.

ESKAINTZAK AURKEZTEKO EPEA: 2014/05/14an amaituko da.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuta: BAO 2014/04/14an

Informazioa:
Ondarroako Udala Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak
Tfnoa.: 946833677
Web orriko kontratatzailearen profilean