Albisteak

 
Bizkaiko Foru Aldundiak 8373/2018 Foru Agindu bidez hurrengo hau ebatzi du:
1-EMATEA Ondarroako Udalari 2.000.000€ko kreditu-eragiketa,  “Kamiñaldeko mendi-hegalaren sendotze jarduketak” inbertsio-proiektua finantzatzeko Kutxabankekin eginiko kreditu-eragiketa ordezkatzeko, 10/2018 FD.ren 5. Artikuluan ezarritako-baldintzekin,  hau da:
a) Itzulketa egiteko epea 120 hilekoa izango da, kuota konstanteetan, eta gabealdia egon daiteke, lehenengo 24 hilabeteetan
b) Maileguaren interes-tasa 0 izango da
c) Kuotaren zenbatekoa udalak Udalkutxa dela eta jasoko dituen konturako emateetatik kenduko da.