Kultura

Batzordeburua: Aritza Aristondo Natxiondo jauna

Herriko kultur taldeak batu, euren jarduerak koordinatu eta Ondarroako kulturak zelakoa izan behar duen pentsatzeko gunea da Kultura Batzordea.

Kultura Banner galeria

Zerbitzua

2018. urteko Batzarretako aktak

Aurreko Batzarretako aktak