Euskara

Batzordeburua: Arantza Atxurra Aranguren andrea

Log

Ondarroarrak euren egunerokotasunean euskaraz bizi ahal izatea bermatzeko lan egiten du Euskara Batzordeak.

Banner galeria

Zerbitzua

Batzarretako aktak

Euskara eguneko bideoak