4.3 - Gizarte-Ongizate Fondoko zahartzaroko eta ezintasun pentsioei buruzko espedienteak tramitatu

Gizarte-zerbitzuen osagarri eta aldian aldiko prestazio ekonomikoak dira. Adinagatik edo ezintasunagatik lanik egin ezin duten eta bizitzeko oinarrizko beharrizanei aurre egiteko behar beste diru-sarrerarik ez duten pertsonentzako dira. Bizitzeko oinarrizko beharrizanei aurre egiteko diru-laguntzak dira.

Pertsonalak dira, besteri eman ezinak eta janariak erosteko. Ezin izango dira bahitu edo atxiki ez eta obligazioen berme gisa eskaini ere.

Pentsio mota bi daude: zahartzarokoa eta ezintasunekoa.

  • BFA Gizarte Zerbitzuak