4.7 - Tramiteak Ezintasunak dituzten pertsonei

Banako laguntza publikoak emateko espedienteak hasi.

Ezintasuna duten pertsonentzako banako laguntzak, BFAren eskumen-esparruan.

Beharrizanak / hartzaileak:

  • 65 urtetik beherakoa izatea.

Banako laguntzak honela daude sailkatuta:

  • Estimulazio goiztiarra
  • Mugikortasuna eta komunikazioa
  • Beste batzuk: bestelako laguntza teknikoak edo fisikoak bideratzeko kudeaketan lagundu (GIZATEK: Gizarte-zerbitzu publikoa da eta, horren bidez, ezintasunen bat duten edo besteren laguntza behar duten adin guztietako pertsonak orientatu, gizarteratu eta horien autonomia sustatu nahi da; horrela, pertsona horien ezintasunak, jardueraren mugak eta parte hartzeko murrizketak konpentsatu edo arindu ahal izango dira hainbat produktu eta metodo teknologiko aplikatuz).
  • BFA Gizarte Zerbitzuak