4.9 - Elbarritasuna aintzat hartzeko tramiteak

Elbarritasuna baloratzeko bi alderdi hartu behar dira kontuan: pertsonaren ezgaitasuna eta beharrezkoa denean, gizarteratzea eragozten duten gizarte faktoreak: familia giroa eta lan egoera, hezkuntza eta kultura.

Hartzaileak dira: ezgaitasun fisiko, psikiko edo zentzumenezkoa duten pertsonak.