4.5 - Egoitzetan norbaiten laguntza behar duten adinekoak besteren egoitza-zerbitzuetan sartzeko espedienteak tramitatu