Kultura

 

Kultura, Kirola eta Gazteria arloetako ekintzak egiteko diru-laguntzak.

Udalak deialdi hau egiten du Ondarroako taldeei diru-laguntzak emateko, norgehiagoka erregimenean, urtean zehar jarduerak garatzeko kultura, kirola eta gazteria arloetan.

Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdia “"Bizkaiko Aldizkari Ofizialean" argitaratzen den biharamunetik aurrera zenbatuta.

Eskabide-orriak eta deialdia arautuko duten oinarriak eta eskaera-orriak Udaleko erregistroan, Kultura eta Kirol sailean eta webgunean eskura daitezke.

Beste urte batzuk