Hirigintza, obra eta zerbitzuen saila

Honako zerbitzuak ematen dira:

 • Hirigintza-plangintza.
 • Hirigintzako kontsulta.
 • Plangintza orokorra eta partziala.
 • Obra-lizentziak ematea.
 • Jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuen lizentzia.
 • Herri bidea okupatzeko lizentzia.
 • Beste hirigintza-lizentzia batzuk.
 • Jardueren hirigintza egokitzapenei buruzko kontsultak aztertzea.
 • Jardueren titulartasunaren aldaketak baimentzea
 • Ur, urbanizazio eta lorategietako obrak egitea bide publikoan.
 • Ibi iraunkorrak, eskaerak eta titulartasun aldaketak bideratzea.
 • Igogailuak jartzeko eskaerak aztertzea
 • Fatxadak birgaitzeko eskaerak aztertzea
 • Udal eraikinen mantentze eta berrikuntza lanak egiteaz arduratzea.
 • Urbanizazio proiektuak (hasierako onarpena eta behin-betikoa) tramitatzea.
 • Hirigintzari buruzko informazioa ematea eta arlo horretan hartzen diren erabakiak jakinaraztea.

Iragarki Taula

Kontaktua

Helbidea

Musika Plaza, zg  - 48700 Ondarroa
Tfnoa: 94.683.36.77
Faxa. 94.683.36.78

Ordutegia

Astelehenetik Ostiralera: 9-14